روابط عمومی

 

انتشار اخبار و عملکرد مجموعه فرمانداری در پورتال اطلاع رسانی و نشریات سراسری و محلی

برگزاری نشست خبری فرماندار با اصحاب رسانه

بیان دیدگاههای مناسب در جهت پیشرفت و توسعه و آبادانی شهرستان

اجرای همایش ها و مراسمات مختلف ملی و مذهبی و همچنین اداری

هماهنگی در جهت برگزاری ملاقات های مردمی با فرماندار

برگزاری جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی در شهرستان

انتقال مطالبات مردمی به مجموعه فرمانداری و بیان عملکرد به شهروندان

تهیه و انتشار مجموعه های مکتوب

تهیه مستندات از جلسات و همایش هاو...

برقراری ارتباط دو سویه میان مردم و فرمانداری