معاونت سیاسی ، انتظامی

 

اعمال سیاستهای عمومی دولت در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی ، موسسات و ... که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند .

تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش و ایجاد هماهنگی و تعامل با دستگاههای انتظامی ، اطلاعاتی ، نظامی ، قضایی و سایر دستگاههای ذیربط.

افزایش منزلت و ارتقاء حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در دستگاههای اجرایی .

هدایت ، راهبری و برگزاری جلسات شورای تامین شهرستان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .

تمشیت امور نیروی انتظامی در شهرستان براساس تکالیف مورد اشاره در قانون .

فراهم نمودن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و ساماندهی مطلوب آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

ایجاد هماهنگی و همکاری با دستگاههای مسئول در امر مبارزه با مواد مخدر ، روانگردانها ، قاچاق انسان ، اسلحه و مهمات ، کالا و ارز و ... در سطح شهرستان با جلب مشارکت شهروندان در چارچوب قوانین و مقررات .

مراقبت بر حفظ و ارتقاء امنیت پایدار مناطق مرزی و پیگیری امور معیشتی مرز نشینان با همکاری دستگاههای ذیربط.

همکاری و تعامل با فرماندهی مرزبانی ناجا و سایر دستگاههای ذیربط در خصوص پایش مستمر مرزها و مقابله با بروز مشکلات مرزی .

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی در چارچوب قوانین و مقررات .

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین ، آوارگان .

برنامه ریزی به منظور کاهش آسیب پذیری و تعیین اولویت های سیاست های امنیت شهرستان با تاکید بر اصول پدافند غیر عامل .

تلاش در جهت تحقق و توسعه ، آزادی های مدنی و سیاسی و آزادی های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی.

برگزاری انتخابات و همه پرسی در سطح شهرستان در چارچوب قوانین و مقررات .

تجزیه و تحلیل رویدادهای سیاسی به طور مستمر و بررسی اوضاع عمومی و ارزیابی آنها و تهیه و گزارش های مورد نیاز برای مراجع ذیربط .

بررسی ، مطالعه و امکان سنجی در ارتباط با تقسیمات کشوری در حوزه شهرستان براساس قوانین و مقررات .

ایجاد زمینه های لازم برای تشکیل و توسعه انجمن ها ، احزاب ، مجامع و سایر تشکل های غیر دولتی با هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات .

همکاری با دستگاههای اجرایی به منظور تقویت ، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و جایگاه و منزلت زنان و هویت بخشی به جوانان به منظور رفع مشکلات مرتبط به مسائل شغلی ، ازدواج ، مسکن و ....

نظارت بر تحقق برنامه ها و امور مربوط به ثبت احوال در راستای قوانین و مقررات .

همکاری و هماهنگی با دستگاههای ذیربط جهت بزرگداشت و تجلیل از مقام شهدا ، ایثارگران ، عالمان ، مشاهیر ، نخبگان و ...

هماهنگی با دستگاههای اجرایی بهمنظور کاهش آسیب های اجتماعی .

برنامه ریزی به منظور انجام مراسم تشریفات و پذیرایی و بدرقه از مقامات عالیرتبه نظام و مهمانان خارجی .

همکاری با دستگاههای اجرایی به منظور گسترش سطح بهداشت عمومی ، آسایش عمومی ، تامین امنیت غذایی ، آموزش و پرورش ، ورزش های همگانی و ...