نشست مدیران شهرکهای صنعتی پرند و نصیر شهر با مشاور فرماندار

نشست مدیران شهرکهای صنعتی پرند و نصیر شهر با مشاور فرمانداردر امور صنایع در محل فرمانداری با هدف بررسی مسائل و مشکلات و تلاش در جهت رفع موانع موجود برگزار گردید.

  • کد خبر: 323107
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 29 دی 1400 - 16:13

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رباط کریم: سرکارخانم  نادمی مشاور فرمانداردر امور صنایع هدف برگزاری این جلسه را تقویت کار گروها و کمیته ها دانست وبیان کرد: ما به دنبال موازی کاری نیستیم و جلسات ، کارگروهها و کمیته های مرتبط در زمینه تولید کماکان توسط مسئولین مربوطه به قوت خود باقی است.

مشاور فرمانداردر امور صنایع افزود: تاکید و دقت نظر فرماندار محترم بر مسئله تولید وحمایت از تولیدکنندگان است و شهرکهای صنعتی که از پتانسیل و ظرفیتهای شهرستان  به حساب می آیند.

در این نشست  مقررگردید مسائل در نشستها بررسی و مسایل و مشکلات  داخل شهرستان  با دستور اکید فرماندار محترم توسط ادارات ذیربط رسیدگی و موارد فرا دستگاهی با مراجع بالا دستی از طریق فرماندار محترم مرتفع گردد.

لازم به ذکر است عمده مشکلات مطروحه توسط مدیران شهرکهای صنعتی در این جلسه در خصوص مسائل مالیاتی  ،بیمه کارکنان ، محدودیت حجم   آب و برق   مصرفی و درخواست افزایش ظرفیت – بحث ناظرین نظام مهندسی در پروژه های گاز -توسعه  شهرکها – حل مشکل گلوگاهی مسیر ورودی شهرک صنعتی پرند و نصیر شهر  عنوان شد