En
تاریخ : چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400
کد 8506

کوکبی معاون امور اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید "دفتر مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات" منصوب شد

بهادر مهکی رئیس بهزیستی شهرستان رباط کریم سمیرا کوکبی را به سمت سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات شهرستان رباط کریم منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان رباط کریم، بهادر مهکی رئیس اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم طی حکمی " سمیرا کوکبی "  را به سمت سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات بهزیستی شهرستان رباط کریم منصوب کرد.
گفتنی است؛ پیش از این مهکی که خود این سمت را بر عهده داشت در حاشیه این مراسم مهکی که مسولیت سابق دفتر مدیریت عملکرد شهرستان را برعهده داشت به اهم وظایف و مسئولیت ها این دفتر را چنین توضیح داد:
ارتباط مستمر با دفتر مدیریت عملکرد استان به منظور اخذ بخشنامه ها و آئین نامه ها وخط مشی تعیین شده، اجرای نظارت برکلیه فعالیت های سازمان در قالب نظام نامه نظارتی در حوزه های ادارات بهزیستی بر مراکز، ستاد به استان، اجرای ارزیابی عملکرد در حوزه های شاخص های اختصاصی و عمومی از جمله وظایف این دفتر می‌باشد.
مهکی در ادامه افزود: دریافت شکایات وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی (اجرای نظام نامه پاسخگویی به شکایات ) و اجرای مقررات آئین نامه اجرای بازرسین مواد 91 و92 قانون مدیریت خدمات کشوری (اجرای بازرسی مستمر بر اساس برنامه در خصوص تخلفات ماده 91- و بازرسی موردی متعاقب وصول شکایات و گزارشها ) همچنین پیگیری اجرای مجموعه مقررات سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و پیگیری اجرای مقررات تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری از دیگر وظایف مسئول دفتر مدیریت و عملکرد می‌باشد.
متن حکم به شرح ذیل است؛
  نظر به تعهد، تجارب و توانمندی ارزشمند سرکار عالی، و پیرو هماهنگی با مسئول محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی یه شکایات استان تهران و به موجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهزیستی استان تهران "منصوب می گردید.
 در این راستا از سرکار عالی انتظار دارم نسبت به تقویت فرایند بازرسی هدفمند و بهبود مدیریت عملکرد و هم چنین حسن اجرای بخشنامه ها و ابلاغیه ها که از رئوس فعالیتهای آن دفتر می باشد با استعانت از ایزد منان نهایت توان و تجارب ارزنده خویش را در جهت میل به اهداف بکار ببرید. توفیق شما را در انجام وظایفی که به عهده دارید از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.
بهادر مهکی
رئیس اداره بهزیستی شهرستان ربا کریم
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400
  • ساعت 11
  • توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم
  • تعداد بازدید 101