En
تاریخ : سه شنبه 14 آبان 1398
کد 6505

آزاد سازی 150هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان رباطکریم از دست متصرفان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم گفت :با تخریب 85 مورد ساخت و ساز غیرمجاز 15هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی این شهرستان آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.
مدیر جهادکشاورزی رباط کریم از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و افزود 150000 متر مربع از اراضی زراعی و باغی رباط کریم آزاد و به چرخه کشاورزی بازگشت.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم ، علیرضا حیدری گفت : در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ،85 مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی شامل (دیوارکشی ،بنای غیر مجازو سکوی سیمانی) در روستاهای حصارمهتر، انجم آباد و پیغمبر شهرستان تخریب و منجر به آزادسازی تقریبا15هکتاراز اراضی کشاورزی گردید. وهمچنین دراجرای احکام قضایی 2مورد از احکام قطعی در روستای انجم آباد با حضور ریاست  محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم ، نماینده حقوقی وبرخی از کارکنان جهادکشاورزی و یگان محترم انتظامی ،150 متر مربع بنا قلع وقمع گردید.
وی ادامه داد: حفظ و حراست از باغات و اراضی کشاورزی جزء اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم می باشد.
حیدری درپایان: با ذکر این مطلب که ما باید اراضی کشاورزی را به عنوان یک امانت در راستای تولید در بخش کشاورزی حفظ و حراست کنیم از همه افرادی که قصد تغییر کاربری بر روی اراضی کشاورزی و باغات را دارند درخواست کرد ابتدا به ساکن از جهاد کشاورزی استعلام کرده تا در آینده دچار مشکل نشوند.
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 14 آبان 1398
  • ساعت 09
  • توسط جهاد کشاورزی فرمانداری رباط کریم
  • تعداد بازدید 15