En
تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1398
کد 6497

برداشت زعفران در شهرستان رباط کریم

مدیر جهاد کشاورزی رباط کریم گفت: برداشت زعفران درسطح 90 هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان رباط کریم آغاز شد
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی حیدری گفت:کشت زعفران که درسالهای اخیر در شهرستان رباط کریم مورد استقبال زارعین قرار گرفته وهمه ساله برداشت زعفران از اوایل آبانماه آغاز می گرددو پیش بینی می شود درسال جاری630 کیلوگرم سرگل زعفران از این میزان سطح زیر کشت برداشت گردد.
وی ادامه داد:. کشاورزان رباط کریم با برداشت این مقدار سرگل زعفران از زمین‌های روستاهای منجیل آباد،یقه ،کیکاور، انجم آباد و پیغمبر 30 میلیون تومان درهکتار درآمد خالص کسب خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه کشت زعفران فرصتی طلایی برای ایجاد اشتغال و درآمد است، تصریح کردکشت زعفران با دارا بودن صرفه اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال برای خانواده ها وهمچنین یایین بودن نیاز آبی آن در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.
حیدری در پایان بر ترویج و جایگزینی گیاهان با نیاز آبی پایین بر توسعه کشت زعفران در رباط کریم تأکید کرد.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 13 آبان 1398
  • ساعت 08
  • توسط جهاد کشاورزی فرمانداری رباط کریم
  • تعداد بازدید 24