En

 عکس های شاخه تصویر روز
معرفی سعید بیات به عنوان فرماندار برتر در شورای آموزش و پرورش
معرفی سعید بیات به عنوان فرماندار برتر در شورای آموزش و پرورش
ملاقات عمومی فرماندار
ملاقات عمومی فرماندار
ملاقات فرماندار با مردم پرندک
ملاقات فرماندار با مردم پرندک
جشنواره غذا
جشنواره غذا
شورای اداری
شورای اداری
همایش فرمانداران
همایش فرمانداران
بازدید از خانواده شهدا
بازدید از خانواده شهدا
سخنرانی فرماندار در 22 بهمن
سخنرانی فرماندار در 22 بهمن
بازدید از نمایشگاه دهه فجر
بازدید از نمایشگاه دهه فجر
بازدید فرماندار از نمایشگاه دهه فجر
بازدید فرماندار از نمایشگاه دهه فجر