En
تاریخ : جمعه 2 آذر 1397
کد 5235

بازدید تیم مشترک جهاد کشاورزی از فروشگاه های مجاز عرضه سموم و نهادهای کشاورزی در رباط کریم

تیم مشترک جهاد کشاورزی از فروشگاه های مجاز عرضه سموم و نهادهای کشاورزی در رباط کریم بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم، بازدید مشترک جهاد کشاورزی و باحضور نمایندگان اداره صنعت ومعدن و تجارت،پلیس اماکن نیروی انتظامی ،نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی ونظام صنفی امور کشاورزی از 2فروشگاه مجاز سموم و نهادهای کشاورزی شهرستان صورت گرفت .
در این بازدید مواردی از قبیل قیمت سموم،قاچاق کالا و احتکار و اعتبار پروانه فعالیت 2فروشگاه مجاز سموم و نهادهای کشاورزی در شهرستان مورد بررسی وپایش قرار گرفت که خوشبختانه مواردی از احتکار،گرانفروشی و عدم درج قیمت مشاهده نگردید ولی در مورد تمدید پروانه فعالیت مسئول فنی برای هر 2 واحد اخطاریه صادر گردید.
لازم به ذکر است دراین شهرستان هیچگونه واحد غیر مجازدر زمینه سموم و نهادهای کشاورزی فعالیت نمی کند.
  • نوشته شده
  • در جمعه 2 آذر 1397
  • ساعت 05
  • توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم
  • تعداد بازدید 5