En
تاریخ : چهارشنبه 9 آبان 1397
کد 5180

بازدید مشترک از نانواییهای مناطق روستایی شهرستان رباط کریم انجام شد

بازدید مشترک از نانواییهای مناطق روستایی شهرستان رباط کریم و نمونه برداری از نان در راستای حذف جوش شیرین صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم؛ بازدید مشترک از نانواییهای مناطق روستایی شهرستان رباط کریم  توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان، اداره صنعت معدن و تجارت ، تعزیرات و اتحادیه نانوایان انجام شد.
در راستای ارتقاء سطح سلامت مردم شهرستان بازدید مشترک از نانواییهای مناطق روستایی شهرستان توسط اکیپی متشکل از واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان، ادارات صنعت معدن و تجارت ،تعزیرات و اتحادیه نانوایان،  چهارشنبه 9 آبان صورت گرفت.
 در طی این بازدیدها ضمن انجام آزمایش با دستگاه پورتابل PH متر و شوری سنج،  از 9 واحد نانوایی نمونه برداری نان صورت گرفت که نمونه ها جهت انجام آزمایشات تخصصی (جوش شیرین، نمک و بلانکیت ) به آزمایشگاه معتمد ارسال شد.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 9 آبان 1397
  • ساعت 07
  • توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم
  • تعداد بازدید 11