En
تاریخ : دوشنبه 30 مهر 1397
کد 5159

بازید رئیس محیط زیست رباط کریم از مراکز معاینه فنی شهرستان

سرپرست اداره محیط زیست شهرستان رباط کریم از پایش سه مرکزفعال حوزه شهرستان ربا ط کریم خبر داد.
به گزارش محیط زیست  شهرستان رباط کریم،علیرضا عطائی گفت : پیرو بازدیدهای دوره ای از مراکز معاینه فنی خودروها درشهرستان رباط کریم ، کارشناسان معاونت پایش آلودگی هوا استان درمعیت نمایندگان ادرات محیط زیست،راهور وحمل ونقل ترافیک شهرداری ها در مورخ 23/07/97 از هر سه مرکز فعال معاینه فنی خودرو شهرستان بازید بعمل آوردند.
دراین بازید ایراداتی نیز برچگونگی فعالیت ونحوه اجرای ماده 3 آیین نامه اجرایی انجام معاینه فنی خودروها مشاهده گردید که تذکرات لازم به مسئولین اعلام شد.
همچنین دراین بازید نمایندگانی از ستاد مرکزی معاینه فنی ،اداره کل استاندارد استان ،حمل ونقل ترافیک استانداری واتحادیه حمل ونقل عمومی همگانی کشور کارشناسان محیط زیست شهرستان راهمراهی نمودند.
دراین بازید براجرای مصوبات جلسه شهریورماهکارگروه معاینه فنی استان تاکید گردید.

 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 30 مهر 1397
  • ساعت 02
  • توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم
  • تعداد بازدید 13